Hóa học Lớp 8: Hãy cho biết số phân tử hoặc số nguyên tử trong mỗi lượng chất sau : c) 8,96 lit khí Cl2 ( đktc) d) 19,2 lit khí

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy cho biết số phân tử hoặc số nguyên tử trong mỗi lượng chất sau :
c) 8,96 lit khí Cl2 ( đktc) d) 19,2 lit khí NH3 ( đkt), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 5 ngày 2022-06-17T12:28:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) Số mol của 8,96 lít Cl_2 :
  n_{Cl_2} = V/{22,4} = {8,96}/{22,4} = 0,4 (mol)
  Số phân tử của 0,4 mol Cl_2 :
  A_{Cl_2} = nxxN = 0,4xx6xx10^{23} = 2,4xx10^{23} (phân tử)
  d) Số mol của 19,2 lít NH_3 :
  n_{NH_3} = V/{22,4} = {19,2}/{24} $\approx$ 0,8 (mol)
  Số phân tử của 0,8 mol NH_3 :
  A_{NH_3} = nxxN = 0,8xx6xx10^{23} = 4,8xx10^{23} (phân tử)

 2. $c,n_{Cl_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4(mol)$
  Số phân tử $Cl_2$ là $0,4.6.10^{23}=2,4.10^{23}$
  $d,n_{NH_3}=\dfrac{19,2}{24}=0,8(mol)$
  Số phân tử$NH_3$ là $0,8.6.10^{23}=4,8.10^{23}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )