Hóa học Lớp 8: Giúp mk vs ạ Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu nđược từ một tấn đá vôi có chứa 10% tạp

Question

Hóa học Lớp 8: Giúp mk vs ạ
Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu nđược từ một tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là: Hãy giải thích sự lựa chọn? Giả sử hiệu suất nung vôi đạt 100%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-03-09T06:35:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   CaCO_3 → CaO + CO_2
  m_{CaCO_3} = $\frac{1.( 100- 10 )}{100}$ = 0,9 tấn 
  n_{CaCO_3} = $\frac{0,9}{100}$ = 0,009 kmol
  n_{CaO} = n_{CaCO_3} = 0,009 kmol
  m_{CaO} = 0,009 . 56 = 0,504 tấn = 504kg
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1 tấn = 1000 (kg)
  m_{tạp chất} = 1000xx10% = 100 (kg) 
  => m_{đá vôi} = 1000 – 100 = 900 (kg)
  Ta có hiệu suất phản ứng là 100%
  => m_{CaCO_3} = {900}/{100%} = 900 (kg)
  n_{CaCO_3} = m/M = {900}/{100} = 9 (mol)
  PTHH :
  CaCO_3 $\xrightarrow{t^o}$ CaO + CO_2uparrow
  Dựa theo phương trình, ta có :
  n_{CaO} = n_{CaCO_3} = 9 (mol)
  => m_{CaO} = nxxM = 9xx56 = 504 (kg)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )