Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hết 10,5 gam kim loại kẽm trong không khí thu được 20gam hợp chất kẽm oxit (ZnO). Biết rằng kẽm cháy là xảy ra phản ứng với kh

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hết 10,5 gam kim loại kẽm trong không khí thu được 20gam hợp chất kẽm oxit (ZnO). Biết rằng kẽm cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong không khí.
a. Viết PTHH và công thức về khối lượng của phản ứng trên., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-20T09:12:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)PTHH là :
             2Zn+O_2$\xrightarrow[]{t^o}$2ZnO
  Công thức về khối lượng của phản ứng là: 
         mZn+mO_2=mZnO

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) PTHH :
  2Zn + O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2ZnO
  Công thức khối lượng :
  m_{Zn} + m_{O_2} = m_{ZnO}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )