Hóa học Lớp 8: Cho m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thấy có 5,6 l thoát ra ở đktc . Tìm m

Question

Hóa học Lớp 8: Cho m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thấy có 5,6 l thoát ra ở đktc . Tìm m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 4 ngày 2022-06-18T23:03:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : PTHH :
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2↑ 
  Ta có : n_{H_2} = V/{22,4} = {5,6}/{22,4} = 0,25(mol)
  ⇒ n_{Zn} = n_{H_2} = 0,25(mol)
  ⇒ m_{Zn} = 0,25 × 65 = 16,25(gam)

 2. Giải đáp:
  m=16,25(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình hóa học:
  Zn+2HCl \to ZnCl_2+H_2↑
  Nhận thấy khí thoát ra là :H_2
  n_{H_2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25(mol)
  Theo PTHH :n_{Zn}=n_{H_2}=0,25(mol)
  \to m=m_{Zn}=0,25.65=16,25(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )