Hóa học Lớp 8: Câu 33: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí: (C=12; H=1; O=16) A. Khí Mêtan (CH4) B. Khí Carbon Oxide (CO) C. Khí Carbon Oxide (CO

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 33: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí: (C=12; H=1; O=16)
A. Khí Mêtan (CH4) B. Khí Carbon Oxide (CO)
C. Khí Carbon Oxide (CO2) D.Khí Hidrogen (H2)
Câu 34: Tỉ khối của khí A đối với khí H2 là dA/H2 =16. Là khí nào trong các khí sau:
A. O2 B.H2S C. CO2 D. N2
(S=32; N=14; C=12; O=16; H=1)
Câu 47: Thể tích của 1 mol khí CH4 ở điều kiện chuẩn là:
A. 2,479 lít B. 24,79 lít C. 4,958 lít D. 49,58 lít
Câu 48: Thể tích của 0,1 mol khí SO3 ở điều kiện chuẩn là:
A. 2,479 lít B. 24,79 lít C. 4,958 lít D. 49,58 lít, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-03-11T11:23:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   Câu 33:
  Ta có:
  M_(CH_4)=12+4=16 (đvc)
  M_(CO)=12+16=28 (đvc)
  M_(CO_2)=12+2.16=44  (đvc)
  M_(H_2)=2  (đvc)
  -> Chọn: D
  Câu 34:
  Ta có: $d(A/H_2)$=(M_A)/(M_(H_2))=16
  =>M_A=16.M_(H_2)=16.2=32  (đvc)
  Mà: M_(O_2)=2.16=32 (đvc)
  -> Chọn: A
  Câu 47:
  Thể tích của 1 mol khí CH_4 ở đktc là:
  V_(CH_4)=n.22,4=1.22,4=22,4  (l)
  Không cs đáp án nhé
  Câu 48:
  Thể tích 1 mol khí SO_3 ở đktc là:
  V_(SO_3)=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l)
  Không cs đáp án nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )