Hóa học Lớp 8: Câu 26: Nước biển thuộc loại: A. chất tinh khiết. B. hợp chất. C. đơn chất. D. hỗn hợp. Đáp án của bạn: Câu 27: Cho 26g kẽm (Zn

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 26:
Nước biển thuộc loại:
A.

chất tinh khiết.
B.

hợp chất.
C.

đơn chất.
D.

hỗn hợp.
Đáp án của bạn:
Câu 27:
Cho 26g kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra kẽm clorua ZnCl 2 và khí H 2 . Khối lượng HCl đã dùng là:
A.

7,3g
B.

14,6g
C.

8,4g
D.

29,2g
Đáp án của bạn:
Câu 28:
Một oxit lưu huỳnh có thành phần gồm 1 phần khối lượng lưu huỳnh và 1 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của oxit đó là:
A.

S 2 O 4
B.

SO
C.

SO 2
D.

SO 3
Đáp án của bạn:
Câu 29:
Cho sơ đồ phản ứng: Al(OH) y + H 2 SO 4 -> Al x (SO 4 ) y + H 2 O. Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:
A.

3 và 4
B.

2 và 4
C.

1 và 2
D.

2 và 3
Đáp án của bạn:
Câu 30:
Số mol khí Oxi của 64g khí Oxi là:
A.

20 mol
B.

10 mol
C.

1 mol
D.

2 mol
Đáp án của bạn:
Câu 31:
Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
A.

Xuất hiện chất kết tủa (chất không tan)
B.

Một trong số các dấu hiệu trên
C.

Có chất khí thoát ra (sủi bọt)
D.

Có sự thay đổi màu sắc của chất
Đáp án của bạn:
Câu 32:
Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố Na, O, H trong công thức NaOH là:
A.

1: 1
B.

1: 1: 1.
C.

2: 1: 3.
D.

1: 1: 2., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 tháng 2022-06-20T22:43:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. câu 26: B. hợp chất.
  câu 27: D. 29,2g
  câu 28: B. SO
  câu 29: D.2 và 3
  câu 30: D. 2 mol
  câu 31: B. Một trong số các dấu hiệu trên
  câu 32: mik phân vân câu A vs B nha 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )