Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl2, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là: A. X2

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl2, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là:
A. X2Y3. B. XY2. C. X3Y2. D. XY., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tháng 2022-03-14T15:08:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  + XCl_2 => X có hóa trị II
  + Y_2O_3 => Y có hóa trị III
  -> CTHH:  X_3Y_2 => C

 2. Giải đáp + Lời giai
  Cl có hóa trị I 
  Dựa vào công thức XCl2 
  => X có hóa trị II
  H có hóa trị I
  Dựa vào công thức HY
  =>Y có hóa  trị I
  => CTHH hợp chất của X và Y là XY2
  Vậy chọn B
  Cho hay nhất
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )