Hóa học Lớp 8: Cần bón cho bao nhiêu gam Ca(NO3)2 để thu được lượng Nito như bón 26,3 kg (NH4)2SO4

Question

Hóa học Lớp 8: Cần bón cho bao nhiêu gam Ca(NO3)2 để thu được lượng Nito như bón 26,3 kg (NH4)2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 9 tháng 2022-03-21T12:45:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n(NH4)2SO4=0,2mol
  mN2=5,6KG
  mà n(NH4)2SO4=nCa(NO3) 
  =>mCA(NO3)2=0,2×164=32,8kg
  #Trumhoahocc

 2. Giải đáp:
  mCa(NO3)2=32.8 Kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có n(NH4)2SO4≈0.2 kmol
  ta có áp dụng đl bảo toàn N
  n(NH4)2SO4=nCa(NO3)2=0.2 kmol
  =>mCa(NO3)2=0.2*164=32.8 Kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )