Hóa học Lớp 8: 1. để tạo thành phần tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải bao nhiêu loại nguyên tử? A. 3 loại B. 2 loại C. 1 loại D.4 loại 2. Ha

Question

Hóa học Lớp 8: 1. để tạo thành phần tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải bao nhiêu loại nguyên tử?
A. 3 loại
B. 2 loại
C. 1 loại
D.4 loại
2. Hai chất khí khác nhau có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì
A. Chúng có cùng khối lượng
B. Không thể kết luận được điều gì cả
C. Chúng có cùng phân tử
D. Chúng có cùng khối lượng mol
3. Số phân tử (hay nguyên tử) có trong một mol
A. 3.10²³
B.23.10⁶
C.6.23¹⁰
D.5.10²³
4. 0,25 mol canxi cabotnat (CaCO3) có khối lượng là
A.100gam
B.50gam
C.75gam
D.25gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 3 tuần 2022-06-04T15:38:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.B
  2C
  3 là 6.10^23
  4.D

 2. Giải đáp:
  1A 2D 4D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3 sai đề, đáp án là 6.10²³

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )