Hóa học Lớp 8: 0,3 gam mol CH4 có khối lượng là bao nhiêu

Question

Hóa học Lớp 8: 0,3 gam mol CH4 có khối lượng là bao nhiêu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-03-02T07:41:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. M_{CH_4}= 12 + 4.1 = 16
    ->m_{CH_4}=n_{CH_4} × M_{CH_4} = 0,3 × 16 = 4,8 (g)

  2. Giải đáp:
    m_{CH_4}=n_{CH_4}×M_{CH_4}=0,3×16=4,8(g)
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )