Hóa học Lớp 11: viết phương trình phân tử phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho các phản ứng sau xảy ra trong dung dịch (nếu có) a) n

Question

Hóa học Lớp 11: viết phương trình phân tử phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho các phản ứng sau xảy ra trong dung dịch (nếu có) a) na2co3+hacl–> b)naoh+al(oh3)—-> c) na2so4+bacl2—-> d) fe(n03)3+koh—>, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 8 tháng 2022-04-19T12:35:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. a) $Na_2$ $CO_3$ + $HCl$ → $H_2 O$ + $NaCl$ + $CO_2$ 
    b) $NaOH$ + $Al(OH)_3$ → $NaAlO_2$ + $H_2 O$
    c) $Na_2$ $SO_4$ + $BaCl_2$ → $2NaCl$ + $BaSO_4$
    d) $Fe(NO_3)_3$ + $KOH$ → $KNO_3$ + $Fe(OH)_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )