Hóa học Lớp 11: Từ các nguyên liệu chính gồm : quặng apatit Ca5F(PO4)3,FeS2, không khí và nước. hãy viết các phương trình phản ứng điều chế : a) Superp

Question

Hóa học Lớp 11: Từ các nguyên liệu chính gồm : quặng apatit Ca5F(PO4)3,FeS2, không khí và nước. hãy viết các phương trình phản ứng điều chế : a) Superphotphat đơn b) Superphotphat kép, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-02-18T13:55:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ** Đầu tiên phải điều chế ra $H_2SO_4$
  $4FeS_2+11O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $2Fe_2O_3+8SO_2↑$
  $2SO_2+O_2$ $\xrightarrow{t^o,V_2O_5}$ $2SO_3$
  $SO_3+H_2O→H_2SO_4$
  a/. Superphotphat đơn
  $2Ca_5F(PO_4)_3+7H_2SO_4$ $\xrightarrow{đặc}$ $7CaSO_4+3Ca(H_2PO_4)_2+2HF$
  b/. Superphotphat kép
  $3Ca_5F(PO_4)_3+5H_2SO_4$ $\xrightarrow{đặc}$ $5CaSO_4+3H_3PO_4+HF$
  $7H_3PO_4+Ca_5F(PO_4)_3→5Ca(H_2PO_4)_2+HF$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )