Hóa học Lớp 11: Sục V lit CO2 đktc vào dung dịch Ca(OH)2 thấy xuất hiện 0,2 gam kết tủa trắng, lọc kết tủa rồi đem đun nóng dung dịch thu được 0,3 gam

Question

Hóa học Lớp 11: Sục V lit CO2 đktc vào dung dịch Ca(OH)2 thấy xuất hiện 0,2 gam kết tủa trắng, lọc kết tủa rồi đem đun nóng dung dịch thu được 0,3 gam kết tủa nữa. Tính V CO2?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 3 tháng 2022-11-23T21:03:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nCaCO3(1)=0,2:100=0,002mol
  nCaCO3(2)=0,3:100=0,003mol
  CO2+Ca(OH)2−−>CaCO3+H2O(1)
  0,003<——————0,003(mol)
  2CO2+Ca(OH)2−−>Ca(HCO3)2
  0,006<——————0,003(mol)
  Ca(HCO3)2−−>CaCO3+CO2+H2O(2)
  0,003<———- 0,003(mol)
   VCO2=(0,003+0,006+0,003)*22,4=0,2688l

 2. Giải đáp:V=0,1792l
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3+H_2O
  0,002←………………0,002mol
  n_(CaCO_3)=(0,2)/100=0,002mol
  Do đun nóng thu thêm kết tủa nên trong dd có chứa Ca(HCO_3)_2
  2CO_2+Ca(OH)_2->Ca(HCO_3)_2
  0,06←………………….0,03
  Ca(HCO_3)_2->CaCO_3+CO_2+H_2O
  0,003←………….0,003→0,003
  n_(CaCO_3)=(0,3)/100=0,003mol
   Bảo toàn C ta có:
  n_(CO_2)=n_(CaCO_3)+2nCa(HCO_3)_2
  n_(CO_2)=0,002+0,003.2=0,008mol
  V_(CO_2)=n×22,4=0,008×22,4=0,1792l

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )