Hóa học Lớp 11: Kết quả phân tích nguyên tố limonen( tinh dầu chanh) cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H trong đó % C = 88,235

Question

Hóa học Lớp 11: Kết quả phân tích nguyên tố limonen( tinh dầu chanh) cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H trong đó % C = 88,235, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-02-23T00:31:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Gọi công thức của limonen là CxHy
  Ta có:
  %H = 100% – %C = 100% – 88,235% = 11,765%
  Dlimonen/kk = 4,69  Mlimonen = 4,69.29 = 136
  Ta có:
  x:y=%C12:%H1=88,23512:11,7651 = 7,35 : 11,765 = 5:8
   x : y = 5: 8
  Vậy công thức đơn giản nhất của limonen là (C5H8)n
  Vì Mlimonen = 136  n(12.5 + 8.1) = 136  n = 2
  Vậy công thức phân tử của limonen là C10H16

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )