Hóa học Lớp 11: Gọi tên ctct sau ch3-c(ch3)2-ch(ch3)-ch3

Question

Hóa học Lớp 11: Gọi tên ctct sau ch3-c(ch3)2-ch(ch3)-ch3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-03-14T06:58:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Xác định mạch chính là mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất nên mạch chính là mạch 4 \(C\) butan.
    Có 3 nhánh metyl; 2 nhánh ở \(C\) số 2 và 1 nhánh ở \(C\) số 3.
    Đọc tên 2,2,3-trimetyl butan
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )