Hóa học Lớp 11: Cho một hiđrocacbon A có tỉ khối so với Hiđrô bằng 36. Tìm công thức cấu tạo đúng của A Biết rằng khi cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ

Question

Hóa học Lớp 11: Cho một hiđrocacbon A có tỉ khối so với Hiđrô bằng 36. Tìm công thức cấu tạo đúng của A Biết rằng khi cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 thu được một sản phẩm duy nhất, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 tháng 2022-03-01T16:26:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(CH_3-C(CH_3)_2-CH_3\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi \(A\) có dạng \(C_xH_y\)
  Với \(y \leqslant 2{\text{x}} + 2\)
  \( \to M_A=12x+y=36M_{H_2}=36.2=72\)
  \( \to 12x + 2{\text{x}} + 2 = 14{\text{x}} + 2 \geqslant 72 \to x \geqslant 5\)
  Với \(x=5 \to y=12\)
  Với \(x=6 \to y=0\)
  Vậy thoả mãn \(A\) là \(C_5H_{12}\)
  Vì \(X\) tạo 1 sản phẩm thế monoclo nên CTCT phải là 
  \(CH_3-C(CH_3)_2-CH_3\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )