Hóa học Lớp 11: Cho lượng dư dung dịch NaOH vào 300 ml dung dịch (NH4)2SO4 0,25M thu được V lit khí ở đktc. Giá trị của V là: A. 1,6

Question

Hóa học Lớp 11: Cho lượng dư dung dịch NaOH vào 300 ml dung dịch (NH4)2SO4 0,25M thu được V lit khí ở đktc. Giá trị của V là:
A. 1,68. B. 3,36. C. 2,24. D. 5,6., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 5 tháng 2022-05-01T15:42:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{n$_{(NH4)SO4}$=0,25.0,3=0,075(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{(NH$_{4}$)$_{2}$SO$_{4}$+2NaOH→Na$_{2}$SO$_{4}$+2NH$_{3}$↑+2H$_{2}$O}$
  $\text{0,075                                           →0,15  (mol)}$
  $\text{⇒V=22,4.0,15=3,36(lít)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )