Hóa học Lớp 11: Câu 7. Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng là 49

Question

Hóa học Lớp 11: Câu 7. Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng là 49,5 gam.
a. Xác định CTPT của ankan. A. C4H10 B. C5H12 C. C3H8 D. C2H6
b. Xác định % thể tích của ankan trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375. A. 33,33% B. 66,67% C. 50% D. 25%
Câu 8: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,776%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là A.2-metylpropan. B. 2,3-đimetylbutan. C. butan. D. 3-metylpentan. E. A, C đúng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-17T15:28:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    hoa-hoc-lop-11-cau-7-cho-5-6-lit-ankan-khi-27-3-oc-va-2-2-atm-tac-dung-voi-clo-ngoai-anh-sang-ch

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )