Hóa học Lớp 10: Trong phân tử nào sau đây có cặp electron chung không bị lệch về phía một nguyên tử? (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. NH3. B. HCI. C. H₂O. D

Question

Hóa học Lớp 10: Trong phân tử nào sau đây có cặp electron chung không bị lệch về phía một nguyên tử?
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. NH3.
B. HCI.
C. H₂O.
D. H₂., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 5 ngày 2022-08-06T01:40:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     \(D\)
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Cặp electron chung không bị lệch tức liên kết cộng hoá trị không cực. Nên thoả mãn liên kết trong \(H_2\); 2 phân tử \(H\) giống nhau liên kết với nhau nên cặp e không bị lệch.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )