Hóa học Lớp 10: MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP MÌNH VỚI Ạ! MÌNH ĐANG RẤT CẦN Ạ!!! Câu 2. Dung dịch cồn chứa 5% halogen nào được dùng làm thuốc sát trùng ngoài da?

Question

Hóa học Lớp 10: MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP MÌNH VỚI Ạ! MÌNH ĐANG RẤT CẦN Ạ!!!
Câu 2. Dung dịch cồn chứa 5% halogen nào được dùng làm thuốc sát trùng ngoài da?
A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2.
Câu 3: Clo hiện được dùng phổ biến làm chất diệt trùng nước sinh hoạt. Biết để diệt trùng 1 lít nước sinh hoạt cần dùng 5 mg khí Cl2 hòa tan.
Cần bao gam Cl2 để diệt trùng 4 m3 nước sinh hoạt?
A. 2 gam. B. 200 gam. C. 20 gam. D. 2000 gam.
Câu 4. Dung dịch loãng của muối nào sau đây được dùng làm thuốc chống sâu răng?
A. NaF. B. NaCl. C. NaBr. D. NaI.
Câu 5. Chất nào sau đây nhạy cảm với ánh sáng (khi chiếu sáng bị phân hủy thành đơn chất), được dùng để tráng lên phim?
A. NaCl. B. AgBr. C. KI. D. CaF2., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-03-19T05:42:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  2D
  3C
  4A
  5B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2. Dung dịch cồn chứa 5% halogen $I_{2}$ được dùng làm thuốc sát trùng ngoài da.
  3. Xem ảnh
  4. Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
  5. AgBr nhạy cảm với ánh sáng (khi chiếu sáng bị phân hủy thành đơn chất), được dùng để tráng lên phim.

  hoa-hoc-lop-10-moi-nguoi-oi-giup-minh-voi-a-minh-dang-rat-can-a-cau-2-dung-dich-con-chua-5-halog

 2. Câu 2. Dung dịch cồn chứa 5% halogen nào được dùng làm thuốc sát trùng ngoài da?
  A. F2.
  B. Cl2.
  C. Br2.
  D. I2.
  Câu 3: Clo hiện được dùng phổ biến làm chất diệt trùng nước sinh hoạt. Biết để diệt trùng 1 lít nước sinh hoạt cần dùng 5 mg khí Cl2 hòa tan. Cần bao gam Cl2 để diệt trùng 4 m3 nước sinh hoạt?
  A. 2 gam.
  B. 200 gam.
  C. 20 gam.
  D. 2000 gam.
  Câu 4. Dung dịch loãng của muối nào sau đây được dùng làm thuốc chống sâu răng?
  A. NaF.
  B. NaCl.
  C. NaBr.
  D. NaI
  Câu 5. Chất nào sau đây nhạy cảm với ánh sáng (khi chiếu sáng bị phân hủy thành đơn chất), được dùng để tráng lên phim?
  A. NaCl.
  B. AgBr.
  C. KI.
  D. CaF2.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )