Hóa học Lớp 10: căn bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng e: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Question

Hóa học Lớp 10: căn bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng e:
Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-03-11T10:50:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đây nhé
  hoa-hoc-lop-10-can-bang-phuong-trinh-theo-phuong-phap-thang-bang-e-fe3o4-hno3-fe-no3-3-no-h2o

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Fe_3^{+8/3}O_4+H^{+5}NO_3→Fe^{+3}(NO_3)_3+N^{+2}O+H_2O$
  + Chất khử: $Fe_2O_3$
  + Chất oxi hóa: $HNO_3$
  + Quá trình oxi hóa:
  $3$ x  $|3Fe^{+8/3}→3Fe^{+3}+e$
  + Quá trình khử:
  $1$ x  $|N^{+5}+3e→N^{+2}$
  + Cân bằng PT:
  $3Fe_3O_4+28HNO_3→9Fe(NO_3)_3+NO↑+14H_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )