Toán Lớp 9: tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị .Nếu đổi chỗ hai số cho nhau ta được số mới nhỏ hơn

Question

Toán Lớp 9: tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị .Nếu đổi chỗ hai số cho nhau ta được số mới nhỏ hơn số đã cho 36 đơn vị, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 28 phút 2022-06-07T04:17:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số đó là $\overline{ab}$
  Ta có:
  $\overline{ab} – \overline{ba} = 36, a = 3b$
  $\Rightarrow 10a + b – 10b – a = 36$
  $\Rightarrow 9a – 9b = 36$
  $\Rightarrow a – b = 4$
  Mà $a = 3b$
  $\Rightarrow 3b – b = 4$
  $2b = 4$
  $b = 2$
  $a = 3b = 3 . 2 = 6$
  $\overline{ab} = 62$
  Vậy số đó là $62$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )