Toán Lớp 9: Một người đi xe đạp đi từ A đến B cách nhau 24km. Một giờ sau, một người đi xe máy cũng đi từ A đến B và đã đến B sớm hơn người đi xe đ

Question

Toán Lớp 9: Một người đi xe đạp đi từ A đến B cách nhau 24km. Một giờ sau, một người đi xe máy cũng đi từ A đến B và đã đến B sớm hơn người đi xe đạp 20 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-11-23T19:17:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   12 km/h và 36 km/h
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x (km/h)
          vận tốc của người đi xe máy là 3x (km/h)
  Thời gian người xe đạp đi từ A đến B là
  (h).
  Thời gian người xe máy đi từ A đến B là
  (h).
  Do người đi xe máy đi sau 1h và đến B sớm hơn người đi xe đạp 20 phút=
  (h)  nên thời gian đi hết ít hơn là 1 + =
  Từ đó ta có phương trình:
  $\frac{24}{x}$ + $\frac{24}{3x}$  = $\frac{4}{3}$ 
  ⇒ x = 12
  Vậy vận tốc của người đi xe đạp là 12 km/h
         vận tốc của người đi xe máy là 3.12 = 36 km/h

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )