Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-1) x + m (1) a ) Chứng tỏ rằng: đths đi qua A( -1; 1) vợi mọi giá trị của m b) Tìm m để đths (1) cắt đường thẳng

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-1) x + m (1)
a ) Chứng tỏ rằng: đths đi qua A( -1; 1) vợi mọi giá trị của m
b) Tìm m để đths (1) cắt đường thẳng (d) y = 3-2x tại điểm có hoành độ bằng 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 30 phút 2022-06-07T04:15:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  b.$m=\dfrac13$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có $1=(m-1)\cdot (-1)+m$ luôn đúng
  $\to A(-1, 1)$ luôn thuộc đồ thị hàm số với mọi giá trị của $m$
  b.Ta có $x=2\to y=3-2\cdot 2=-1\to (2, -1)$ là điểm thuộc $(d)$ có hoành độ bằng $2$
  $\to$Để $(1)\cap (d)$ tại điểm có hoành độ bằng $2$
  $\to (2, -1)\in (1)$
  $\to -1=(m-1)\cdot 2+m$
  $\to m=\dfrac13$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )