Toán Lớp 9: cho (d1) y=2 kx+1 (d2) y=(x-2)x-3 (d3) y=(k-1)x-1 tìm k để (d1) (d2 ) (d3) đồng quy tại điểm A(1;3)

Question

Toán Lớp 9: cho (d1) y=2 kx+1
(d2) y=(x-2)x-3
(d3) y=(k-1)x-1
tìm k để (d1) (d2 ) (d3) đồng quy tại điểm A(1;3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-11T17:59:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. đq Xét pthđ giao điểm của d1 và d2
  x-4=2x+3
  <=> x= -7
  Thay x=-7 vào d1 
  y=-7-4=-11 => A(-7:-11) là giao điểm d1 và d2
  Thay x=-7 vào d3 -> y=m(-7)+m+1=-6m+1=-11
  – Để d1 d2 d3 đq -> A d3
  -> -6m+1=-11
  -6m=-12
  m=2 
  Vậy m=2 thì 3 đường thẳng d1 , d2 , d3 
  chúc bạn học tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )