Toán Lớp 9: A.27,82 : 6,5 B.2,45 x 7,5 C.92,7 – 34,15 D.145,3 + 57,83 Nhớ trình bày đr cách bước đủ bước thì tôi mới cho sao nhé

Question

Toán Lớp 9: A.27,82 : 6,5
B.2,45 x 7,5
C.92,7 – 34,15
D.145,3 + 57,83
Nhớ trình bày đr cách bước đủ bước thì tôi mới cho sao nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-03-01T15:09:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. xin hay nhất
   

  toan-lop-9-a-27-82-6-5-b-2-45-7-5-c-92-7-34-15-d-145-3-57-83-nho-trinh-bay-dr-cach-buoc-du-buoc

 2. Giải đáp+ giải thích:
  a)   27,82 | 6,5            b)  2,45                c) 92,7                     d) 145,3 
           182   4,28            x    7,5                  x   7,5                    +    57,83
              520                      1225                    4635                         203,13                
                  0                    1715                    6489      
                                       18,375                  695,25
  @Ngockudo2k9
      Hoidap247             

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )