Toán Lớp 8: x(x-y)+y(y-x) tại x=53 và y=3 tính giá trị của biểu thức

Question

Toán Lớp 8: x(x-y)+y(y-x) tại x=53 và y=3
tính giá trị của biểu thức, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 18 phút 2022-06-20T20:42:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x.(x-y)+y.(y-x)=2500 tại x=53;y=3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  x.(x-y)+y.(y-x)
  =x.(x-y)+y.[-(x-y)]
  =x.(x-y)-y.(x-y)
  =(x-y)(x-y)
  =(x-y)^2
  Thay x=53;y=3 vào (x-y)^2 ta có:
  (53-3)^2
  =50^2
  =2500
  Vậy x.(x-y)+y.(y-x)=2500 tại x=53;y=3

 2. x(x-y)+y(y-x) tại x=53 và y=3
  =x(x-y)-y(x-y)
  =(x-y)(x-y)
  =(x-y)^2
  Thay x=53 và y=3 vào biểu thức trên ta có:
  <=>(53-3)^2
  =50^2
  =2500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )