Toán Lớp 8: Tính giá trị của `(4x)/(2-x)` biết `|2x-1|=3`

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị của `(4x)/(2-x)` biết `|2x-1|=3`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tuần 2022-04-13T11:46:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  $ĐKXĐ:x\neq2$
  $|2x-1|=3$
  $⇒$ $\left[\begin{matrix} 2x-1=3\\ 2x-1=-3\end{matrix}\right.$
  $⇒$ $\left[\begin{matrix} 2x=4\\ 2x=-2\end{matrix}\right.$
  $⇒$ $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-1\end{matrix}\right.$
  Mà: $x\neq2$
  $⇒$ $x=-1$ thỏa mãn
  Với $x=-1$ ta được: $\dfrac{4.(-1)}{2-(-1)}=\dfrac{-4}{3}$

 2. (4x)/(2-x)
  (ĐKXĐ:2-x\ne 0=>x\ne 2)
  |2x-1|=3=> \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=-3\\2x-1=3\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}2x=-2\\2x=4\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=2(KTM)\end{array} \right.\) 
  (4x)/(2-x)=(4.(-1))/(2-(-1))=(-4)/3
  Vậy với $x=-1$ =>(4x)/(2-x)=(-4)/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )