Toán Lớp 8: Tìm giá trị của `x` để biểu thức `M` đạt giá trị nhỏ nhất (`x` $\neq$ `0`): `M= (x^2-2x+4)/x^2`

Question

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của `x` để biểu thức `M` đạt giá trị nhỏ nhất (`x` $\neq$ `0`):
`M= (x^2-2x+4)/x^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 21 phút 2022-06-11T15:11:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     Bạn tham khảo !
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-8-tim-gia-tri-cua-de-bieu-thuc-m-dat-gia-tri-nho-nhat-neq-0-m-2-2-4-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )