Toán Lớp 8: tìm giá trị của a , để đa thức x ^ 4 – x^3 + 6x – x + a chia hết cho đa thức x bình phương – x + 5

Question

Toán Lớp 8: tìm giá trị của a , để đa thức x ^ 4 – x^3 + 6x – x + a chia hết cho đa thức x bình phương – x + 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tháng 2022-03-12T07:33:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Đặt f(x)=x^4-x^3+6x^2-x+a,g(x)=x^2-x+5

  f(x)=x^4-x^3+6x^2-x+a

  =x^4 -x^3 +5x^2+x^2-x+5+a-5

  =x^2(x^2-x+5)+(x^2-x+5)+(a-5)

  =(x^2-x+5)(x^2+1)+(a-5)

  Để f(x)\vdots g(x)

  ->a-5=0

  ->a=5

  Vậy a=5

  Lưu ý : Sửa lại f(x)=x^4-x^3+6x^2-x+a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )