Toán Lớp 8: Tìm x để a)2.(x-1)^2-3x^2=5-(x-3)^2 b) (2x-1)^4=(2x-1)^2 c) 3x^2+6x=-3 Cho hay nhất nếu nhanh

Question

Toán Lớp 8: Tìm x để
a)2.(x-1)^2-3x^2=5-(x-3)^2
b) (2x-1)^4=(2x-1)^2
c) 3x^2+6x=-3
Cho hay nhất nếu nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-19T04:24:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a)2(x-1)^{2}-3x^{2}=5-(x-3)^2$ 
  $⇔2(x^{2}-2x+1)-3x^{2}=5-(x^2-6x+9)$ 
  $⇔2x^{2}-4x+2-3x^{2}=5-x^2+6x-9$ 
  $⇔-4x+2-x^{2}=-x^2+6x-4$ 
  $⇔-4x+2=-x^2+6x-4+x^2$ 
  $⇔-4x+2=6x-4$ 
  $⇔2+4=6x+4x$ 
  $⇔6=10x$
  $⇔x=\dfrac{5}{3}$
  $b)(2x-1)^{4}=(2x-1)^2$
  $⇔(2x-1)^{2}.(2x-1)^{2}=(2x-1)^2$
  $⇔(2x-1)^{2}=1$
  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}2x-1=1\\2x-1=-1\end{array} \right.\)
  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=0\end{array} \right.\)
  $c)3x^{2}+6x=-3$
  $⇔3x^{2}+6x+3=0$
  $⇔3(x^{2}+2x+1)=0$
  $⇔x^{2}+2x+1=0$
  $⇔(x+1)^2=0$
  $⇔x+1=0$
  $⇔x=-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )