Toán Lớp 8: Tìm x,biết:x(x-2)-(x-2)=0.giá trị của x là A. X=2;x=-1 B. X=2;x=1 C. X=-2;x=-1 D. X=-2;x=1

Question

Toán Lớp 8: Tìm x,biết:x(x-2)-(x-2)=0.giá trị của x là
A. X=2;x=-1
B. X=2;x=1
C. X=-2;x=-1
D. X=-2;x=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 7 ngày 2022-04-14T07:47:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x(x-2)-(x-2)=0$
  $⇔(x-1)(x-2)=0$
  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-1=0\end{array} \right.\)
  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array} \right.\)
  $⇔B$
   

 2. Gửi cậu nò (❁´◡❁)
  x.(x-2)-(x-2)=0
  =>(x-2).(x-1)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy x=2; x=1
  =>B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )