Toán Lớp 8: Tìm `a,b` sao cho : `a)` Đa thức `x^4-x^3+6x^2-x+a` chia hết cho đa thức `x^2-x+5` `b)` Đa thức `2x^3-3x^2+x+a` chia hết cho đa thức `x

Question

Toán Lớp 8: Tìm `a,b` sao cho :
`a)` Đa thức `x^4-x^3+6x^2-x+a` chia hết cho đa thức `x^2-x+5`
`b)` Đa thức `2x^3-3x^2+x+a` chia hết cho đa thức `x+2`
`c)` Đa thức `3x^3+ax^2+bx+9` chia hết cho `x+3` và `x-3`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tháng 2022-03-19T22:14:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\\$
  b,
  Đặt f(x)=2x^3 – 3x^2+x+a, g(x)=x+2
  Để f(x)\vdots g(x)
  =>2x^3-3x^2+x+a=(x+2).P(x)+0
  Cho x=-2
  =>2.(-2)^3-3.(-2)^2-2+a=0
  => a-30=0
  =>a=30
  Vậy a=30
  c,
  Đặt f(x)=3x^3+ax^2+bx+9,g(x)=x+3, h(x)=x-3
  Để f(x)\vdots g(x)
  => 3x^3+ax^2+bx+9=(x+3).H(x)+0
  Cho x=-3
  =>3.(-3)^3+a.(-3)^2-3b+9=0
  => -72 + 9a – 3b=0
  => 9a – 3b=72
  => 3a-b=24(1)
  Để f(x)\vdots h(x)
  => 3x^3+ax^2+bx+9=(x-3).M(x)+0
  Cho x=3
  =>3.3^3+a.3^2+3b+9=0
  => 90 + 9a+3b=0
  =>9a+3b=-90
  =>3a+b=-30(2)
  (1)+(2)=>3a-b+3a+b=24-30
  => 6a=-6
  =>a=-1
  =>3.(-1)+b=-30
  =>b-3=-30
  =>b=-27
  Vậy (a;b)=(-1;-27)
   

  toan-lop-8-tim-a-b-sao-cho-a-da-thuc-4-3-6-2-a-chia-het-cho-da-thuc-2-5-b-da-thuc-2-3-3-2-a-chia

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )