Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a) 1-9x²/x²+4x : 2-6x/3x b) y³+8/y-1 : (y²-2y+4)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính:
a) 1-9x²/x²+4x : 2-6x/3x
b) y³+8/y-1 : (y²-2y+4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 5 tháng 2022-06-20T09:18:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  a, (1 – 9x^2)/(x^2 + 4) : (2 – 6x)/(3x) (x \ne 0; -4; 1/3)

  = [(1 – 3x).(1 + 3x)]/[x.(x + 4)] . [3x]/(2.(1 – 3x))

  = [(1 – 3x).(1 + 3x).3x]/[2x.(x + 4).(1 – 3x)]

  = [3.(1 + 3x)]/[2.(x + 4)]

  = [3 + 9x]/[2x + 8]

  $\\$

  b, (y^3 + 8)/(y – 1) : (y^2 – 2y + 4) (y \ne 1)

  = [(y + 2).(y^2 – 2y + 4)]/[y – 1] . 1/[y^2 – 2y + 4]

  = [(y + 2).(y^2 – 2y + 4)]/[(y – 1).(y^2 – 2 + 4)]

  = (y + 2)/(y – 1)

  $#dairana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )