Toán Lớp 8: Số các giá trị của $x$ để phân thức $\dfrac{x^{2}-9}{11}$ có giá trị bằng $0$ là: A. 0 B. 2 C. 3

Question

Toán Lớp 8: Số các giá trị của $x$ để phân thức $\dfrac{x^{2}-9}{11}$ có giá trị bằng $0$ là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Các bạn giải kiểu tự luận giúp mình là được gùi. :’> Để chép phạt á. ;-;, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tuần 2022-04-13T04:40:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  x^2-9=0
  <=>(x-3)(x+3)=0
  <=>[(x-3=0),(x+3=0):}
  <=>[(x=3),(x=-3):}
  ->B
   

 2. #Hugg
  Ta có:
  (x^2-9)/11=0
  ⇔(x^2-9)/11=0/11
  ⇔x^2-9=0
  ⇔x^2-(3^2)=0
  ⇔(x+3)(x-3)=0
  1)\ x+3=0⇔x=-3
  2) x-3=0⇔x=3
  Vậy S={3;-3}
  Vì có hai kết quả nên số các giá trị là 2
  Giải đáp B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )