Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : ( xy + ab )² + ( ay – bx )²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : ( xy + ab )² + ( ay – bx )², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 ngày 2022-12-19T09:25:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =(a^2+x^2)(b^2+y^2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (xy+ab)^2+(ay-bx)^2
  =x^2y^2+a^2b^2+2abxy+a^2y^2-2abxy+b^2x^2
  =x^2y^2+a^2b^2+a^2y^2+b^2x^2
  =(x^2y^2+a^2y^2)+(a^2b^2+b^2x^2)
  =y^2(a^2+x^2)+b^2(a^2+x^2)
  =(a^2+x^2)(b^2+y^2)

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  ( xy + ab )^2 + ( ay – bx )^2
  = x^2y^2 + 2xyab + a^2b^2 + a^2y^2 – 2xyab + b^2x^2
  = x^2y^2 + a^2b^2 + a^2y^2 + b^2x^2
  = y^2(x^2 + a^2) + b^2(x^2 + a^2)
  = (x^2+a^2)(y^2+b^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )