Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) -2x^2-7xy+9y^2 b) x^8+x^7+1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) -2x^2-7xy+9y^2
b) x^8+x^7+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tháng 2022-12-22T07:22:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) -2x^2-7xy+9y^2
  =-(2x^2+7xy-9y^2)
  =-(2x^2-2xy+9xy-9y^2)
  =-[2x(x-y)+9y(x-y)]
  =-(x-y)(2x+9y)
  b) x^8+x^7+1
  =x^8-x^5+x^7-x^4+x^5+x^4+x^3-x^3+1
  =x^5(x^3-1)+x^4(x^3-1)+x^3(x^2+x+1)-(x^3-1)
  =(x^3-1)(x^5+x^4-1)-x^3(x^2+x+1)
  =(x-1)(x^2+x+1)(x^5+x^4-1)-x^3(x^2+x+1)
  =(x^2+x+1)[(x-1)(x^5+x^4-1)-x^3]
  =(x^2+x+1)(x^6+x^5-x-x^5-x^4+1-x^3]
  =(x^2+x+1)(x^6-x^4-x^3-x+1)

 2. Giải đáp:
  a)-2x^2-7xy+9y^2
  =-(2x^2+7xy-9y^2)
  =(-2x^2-2xy+9xy-9x^2)
  =(2x(x-y)+9y(x-y))
  =-(x-y)(2x+9y)
  b) x^8+x^7+1
  =x^8-x^5+x^7-x^4+x^5+x^4+x^3-x^3+1
  =x^5(x^3-1)+x^4(x^3-1)+x^3(x^2+x+1)-(x^3-1)
  =(x^3-1)(x^5+x^4-1)-x^3(x^2+x+1)
  =(x-1)(x^2+x+1)(x^5+x^4-1)-x^3(x^2+x+1)
  =(x^2+x+1)((x-1)(x^5+x^4-1)-x^3)
  =(x^2+x+1)(x^6+x^5-x-x^5-x^4+1-x^3)
  =(x^2+x+1)(x^6-x^4-x^3-x+1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )