Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a,125x^3+1 b,8x^3-27

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a,125x^3+1
b,8x^3-27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-12-22T03:51:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)125x^3 +1
  = (5x)^3 +1^3
  =(5x +1)((5x)^2 – 5x +1)
  =(5x +1)(25x^2 -5x +1)
  b) 8x^3 -27
  = (2x)^3 -3^3
  =(2x -3)((2x)^2 + 3.2x +3^2)
  =(2x -3)(4x^2 +6x +9)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 125x^3+1
  =(5x)^3+(1)^3
  =(5x+1)(25x^2-5x+1)
  b) 8x^3-27
  =(2x)^3-(3)^3
  =(2x-3)(4x^2+6x+9)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )