Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 8x^y-18y

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
8x^y-18y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 41 phút 2022-06-17T06:52:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   8x^2y-18y
  =2y.4x^2-2y.9
  =2y(4x^2-9)
  =2y(2x-3)(2x+3)

 2. 8x^2y-18y
  =2y(4x^2-9)
  =2y(2x-3)(2x+3)
  *Áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung
  *Áp dụng HĐT: a^2-b^2=(a-b)(a+b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )