Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: `x^3-8-2(2-x)`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
`x^3-8-2(2-x)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-06-15T00:41:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^3 – 8 – 3(2-x)
  = x^3 – 2^3 + 3(x-2)
  = (x-2)(x^2 + 2x + 4 )  + 3(x-2)
  = (x-2)(x^2 + 2x + 4 + 3)
  = (x-2)(x^2 + 2x + 7 )

 2. x^3-8-3(2-x)
  =(x-2)(x^2+2x+4)+3(x-2)
  =(x-2)(x^2+2x+4+3)
  =(x-2)(x^2+2x+7)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )