Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 9x 2 – 6x + 1 thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức 9x 2 – 6x + 1 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-06-11T22:39:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 9x^2-6x+1
  =(3x)^2-6x+1
  =(3x)^2-2.3x.1+1^2
  =(3x-1)^2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   9x^2-6x+1
  =(3x)^2-2.3x.1+1^2
  =(3x-1)^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )