Toán Lớp 8: một mảnh đất vườn hình vuông có cạnh dài 50m người ta muốn đào để làm một ao cá hình chữ nhật có chiều dài x mét chiều rộng nhỏ hơn chi

Question

Toán Lớp 8: một mảnh đất vườn hình vuông có cạnh dài 50m người ta muốn đào để làm một ao cá hình chữ nhật có chiều dài x mét chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 3m (biết 3

in progress 0
Nhã Trúc 2 tuần 2022-06-11T14:38:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $2500-x(x-3)(m^2)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất hình vuông là:
  $$50^2=2500(m^2)$$
  Chiều rộng hình chữ nhật của ao cá là:
  $$x-3(m)$$
  $\to$Diện tích ao cá hình chữ nhật là:
  $$x(x-3)(m^2)$$
  $\to$Diện tích phần vườn còn lại là:
  $$2500-x(x-3)(m^2)$$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )