Toán Lớp 8: Mọi người giúp em nhanh với: Cho a+b=5 và a.b=-2 Tính a) a^3 + b^3 b) a^3 – b^3 c) (a+b)^3 Mọi người làm ơn ghi rõ công thức

Question

Toán Lớp 8: Mọi người giúp em nhanh với:
Cho a+b=5 và a.b=-2
Tính a) a^3 + b^3
b) a^3 – b^3
c) (a+b)^3
Mọi người làm ơn ghi rõ công thức ra nha, chi tiết từng các làm giúp em, em xin cảm ơn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 37 phút 2022-06-18T20:00:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   a)
  a^3+b^3
  =(a+b)(a^2-ab+b^2)
  =(a+b)(a^2-ab+b^2+2ab-2ab)
  =(a+b)[(a^2+2ab+b^2)-3ab]
  =(a+b)[(a+b)^2-3ab]
  Với a+b=5 và ab=-2
  =5.(5^2-3.(-2))
  =5.(25+6)
  =5.31
  =155
  Giải thích
  Áp dụng hằng đẳng thức số 7
  A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)
  Hằng đẳng thức số 1
  (A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  Tách hạng tử,nhóm hạng tử
  b) Bn xem lại 
  c)
  (a+b)^3
  =a^3+3a^(2)b+3ab^2+b^3
  =(a+b)[(a+b)^2-3ab]+3ab(a+b)
  Với a+b=5 và ab=-2
  =155+3.(-2).5
  =155-30
  =125
  Giải thích:
  Áp dụng hằng đẳng thức số 4
  (A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3
  Hằng đẳng thức số 1
  (A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  Tách hạng tử,nhóm hạng tử

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )