Toán Lớp 8: Mọi người giúp em nhanh với: Cho a+b=5 và a.b=-2 Tính a) a^3 + b^3 b) a^3 – b^3 c) (a+b)^3

Question

Toán Lớp 8: Mọi người giúp em nhanh với:
Cho a+b=5 và a.b=-2
Tính a) a^3 + b^3
b) a^3 – b^3
c) (a+b)^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-20T06:55:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $ a^3 + b^3$
  $ = ( a+b ) ( a^2-ab+b^2 )$
  b) $ a^3 – b^3$
  $ = ( a-b ) ( a^2+ab+b^2 )$
  c) $ (a+b)^3$
  $ = a^3 – 3 a^2b+3ab^2-b^3$
  Bạn tự thay vào nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )