Toán Lớp 8: Ko làm bằng thường nha phải chụp mới có được hay nhất BTVN đó chuph hình đi Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC), gọi I là trung điểm củ

Question

Toán Lớp 8: Ko làm bằng thường nha phải chụp mới có được hay nhất
BTVN đó chuph hình đi
Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC), gọi I là trung điểm của AB. Kẻ IE ⊥ BC tại E, kẻ IF ⊥ BC tại F. a. Chứng minh tứ giác CEIF là hình chữ nhật. b. Gọi H là điểm đối xứng của I qua F. Chứng minh rằng tứ giác CHFE là hình bình hành. CI cắt BF tại G, O là trung điểm của FI. Chứng minh ba điểm A, O, G thẳng hàng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tháng 2022-03-19T04:24:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a.

  Vì ΔABC vuông tại C nên ∠C = 90o

  Ta lại có: IE ⊥ BC tại E và IF ⊥ AC tại F.

  ⇒ ∠E = 90o, ∠F = 90o

  Xét tứ giác IFCE ta có: ∠C = ∠E = ∠F = 90o

  ⇒ Tứ giác IFCE là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết).

  b.

  Vì tứ giác IFCE là hình chữ nhật nên IF = CE và IF // CE.

  Vì H là điểm đối xứng của I qua F nên IF = HF và H, F, I thẳng hàng.

  ⇒ CE = HF và CE // HF

  ⇒ Tứ giác CHFE là hình bình hàng (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

  c.

  *) Chứng minh A, G, E thẳng hàng

  Giả sử BF ∩ CI = {G}

  Xét tam giác ABC ta có:

  IA = IB

  IF // BC

  ⇒ F là trung điểm AC.

  Tương tự, E là trung điểm của BC

  ⇒ BF là đường trung tuyến của ΔABC; AE là là đường trung tuyến của ΔABC

  Mà CI là là đường trung tuyến của ΔABC và BF ∩ CI = {G}

  ⇒ G là trọng tâm của ΔABC

  ⇒ A, G, E thẳng hàng (1)

  *) Chứng minh A, O, E thẳng hàng

  Ta có:

  Mà O là trung điểm của IF nên O là trung điểm của AE.

  ⇒ A, O, E thẳng hàng (2)

  Từ (1) và (2) suy ra A, O, G thẳng hàng.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   

  toan-lop-8-ko-lam-bang-thuong-nha-phai-chup-moi-co-duoc-hay-nhat-btvn-do-chuph-hinh-di-cho-abc-v

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )