Toán Lớp 8: Khai triển biểu thức sau: A. (- x – x ) ( x – 3) B. (-5 + 3x )²

Question

Toán Lớp 8: Khai triển biểu thức sau:
A. (- x – x ) ( x – 3)
B. (-5 + 3x )², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-06-17T04:34:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (-x-x)(x-3)
  =-2x(x-3)
  =-2x.x+2x.3
  =-2x^2+6x
  (-5+3x)^2
  =5^2-2.5.3x+(3x)^2
  =25-30x+9x^2 

 2. a)
  (-x-x).(x-3)
  =[(-x).x]+[(-x).(-3)]+[(-x).x]+[(-x).(-3)]
  =-x^2+3x+(-x)^2+3x
  =-2x^2+6x
  $\\$
  b)
  (-5+3x)^2
  =(-5)^2+2.(-5).3x+(3x)^2
  =25-30x+9x^2
  => Dùng hằng đẳng thức: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )