Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF vuông tại D có DE=16cm, DF=12cm. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của DE, EF, DF. a) Chứng minh NP//DE và tính DN

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF vuông tại D có DE=16cm, DF=12cm. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của DE, EF, DF.
a) Chứng minh NP//DE và tính DN.
b) Chứng minh DN = PM.
c) Gọi H đối xứng N qua P. Tứ giác DHFN là hình gì? Vì sao?
d) Gọi O là giao điểm của MP và DN. Tia eO cắt MN tại G. Tia DG cắt cạnh EF của tam giác DEF tại K. Chúng minh MP=2.MK., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tuần 2022-06-15T06:23:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  a) * Xét ΔEFD có:
        NE=NF=(EF)/2 (gt)
         PD=PF= (DF)/2 (gt)
  -> NP là đường trung bình của ΔEFD (định nghĩa)
  -> NP//DE (định lí) (đpcm)
  * Xét ΔDEF vuông tại D có:
           NE=NF= (EF)/2 (gt)
   -> DN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền EF (định nghĩa)
  -> DN=1/2.EF(1)
  Xét ΔDEF vuông tại D có:
     EF²=DE²+DF² (định lí Pi-ta-go)
  ->EF²=16²+12²
  ->EF²=256+144
  ->EF²=400
  ->EF=20cm (2)           (EF>0 -> EF ko thể = -20)
  Từ (1)(2)->DN=10cm
  b)Ta có:DE//NP (cmt)
               mà DE⊥DF (ΔDEF vuông tại D)(gt)
  ->NP⊥DF (quan hệ từ ⊥ -> //)
  ->∠NPD=90 độ
  Dễ dàng chứng minh được MN là đường trung bình ΔDEF
  -> MN//DF (định lí)
  mà DE⊥DF (ΔDEF vuông tại D)(gt)
  ->MN⊥DE (quan hệ từ vuông góc đến song song)
  ->∠NMD=90 độ
  Xét tứ giác DMPD có:
          ∠NMD=∠NPD=∠EDF=90 độ (cmt)
  -> Tứ giác DMPD là hình chữ nhật (dhnb)
  ->DM=PM (tính chất)
  c)Ta có: DN=1/2EF (cmt)
  ->DN=NF
  Xét tứ giác DHFN có:
           PD=PF=(DF)/2(gt)
           PN=PH (N đối xứng H qua P) (gt)
  -> Tứ giác DHFN là hình bình hành (dhnb)
  mà DN=NF (cmt)
  -> Tứ giác DHFN là hình thoi (dhnb)
  d)Vì MK là đường trung bình của ΔEDN (cmt)
  ->MK=1/2DN (định lí)
  mà DN=MP (cmt)
  ->MK=1/2MP
  ->MP=2MK (đpcm)

  -Bạn thông cảm nha, có mấy phần mk làm tắt, tại mấy phần đấy dễ mà, có thể tự cm đc nha

  -Phần d chứng minh MK là đường trung bình mk chưa nghĩ ra, đợi mk nghĩ ra r mk sửa tiếp nha
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )