Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 21cm; AC = 28cm .Kẻ phân giác trong AD của góc BAC (với ∈BC). Tính BD, CD.

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 21cm; AC = 28cm .Kẻ phân giác trong AD của góc BAC (với ∈BC). Tính BD, CD., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 4 ngày 2022-12-20T22:31:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xét $\triangle$ABC vuông tại A, ta có: 
  BC² = AB² + AC² (đ/lí py-ta-go) 
  ⇔ BC² = 21² + 28² 
  ⇔ BC² = 1225 
  ⇔ BC = $\sqrt{1225}$
  ⇔ BC = 35 cm (BC > 0) 
  Xét $\triangle$ABC ta có: 
  AD là tia phân giác của $\widehat{BAC}$
  ⇒ $\frac{BD}{AB}$ = $\frac{DC}{AC}$ 
  Áp dụng tính chất DTSBN ta có: 
  $\frac{BD}{AB}$ = $\frac{DC}{AC}$  = $\frac{BD + DC}{AB + AC}$ = $\frac{BC}{AB + AC}$ = $\frac{35}{21 + 28}$ = $\frac{35}{49}$ = $\frac{5}{7}$ 
  ⇒ BD = $\frac{5AB}{7}$ = $\frac{5.21}{7}$ = $\frac{105}{7}$ = 15 cm
  ⇒ CD = $\frac{5AC}{7}$ = $\frac{5.28}{7}$ = $\frac{140}{7}$ = 20 cm
  Vậy BD = 15 cm và CD = 20 cm. 
  *Hình đây nha bạn:
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-21cm-ac-28cm-ke-phan-giac-trong-ad-cua-goc-bac-voi

 2. Gửi tus
  Tus xem hình
  @Tryharrd
  #Ối giồi ôi
  Chúc bn hok tốt 
  Xin ctlhn
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-21cm-ac-28cm-ke-phan-giac-trong-ad-cua-goc-bac-voi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )