Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC (AB

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC (AB

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-06-20T23:19:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có: AE=CE (gt) ; CD=BD (gt)
  ->ED là đường trung bình của tam giác ABC
  ->ED=AB/2=5/2=2,5 (cm)
  b) Ta có: DE=KE (gt) ; AE=CE (gt)
  Mà AC và KD là 2 đường chéo của tứ giác ADCK, cắt nhau tại trung điểm E
  ->Tứ giác ADCK là hình bình hành
  Ta có: AE=CE (gt) ; AF=BF (gt)
  -> EF là đường trung bình của tam giác ABC
  -> EF//BC
  Vì EF//BC (cmt) -> EFHD là hình thang
   

 2. a)
  Ta có:
  DE là đường trung bình của ΔABC( do E trung điểm AC, D trung điểm BC)
  ⇒DE=1/2AB=1/2.5=2,5 (cm)
  b)
  Tứ giác ADCKlà hình bình hành
  Vì:
  Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành  (AC cắt DK tại E,E trung điểm của DK, E là trung điểm của AC) 
  Tứ giác EFHD là hình thang
  Vì: Tứ giác EFHD có FE////HD
  *Chứng minh là FE////HD:
  FE là đường trung bình ( do F trung điểm AB, E trung điểm AC)
  ⇒FE////BC hay FE////HD

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )