Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD ( AB//CD ) có B-C=30 => góc B = – ; góc C =-… giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD ( AB//CD ) có B-C=30 => góc B = …. ; góc C =…….
giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 5 ngày 2022-06-17T09:28:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ta có  
  hatB-hatC=30^o=>hatB=30^o +hatC
  mà hatB+hatC=180^o ( $AB//CD$ ở vị trí trong cùng phía )
  =>30^o +hatC+hatC=180^o
  =>2hatC=150^o
  =>hatC=75^o
  mà hatB=30^o +hatC
  =>hatB=30^o +75^o
  =>hatB=105^o
  vậy hatB=105^o;hatC=75^o          

 2. Giải đáp:
  \hat{B} = 105^o, \hat{C} = 75^o
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  AB //// CD (gt)
  Vì \hat{B} và \hat{C} là hai góc kề bù 
  => \hat{B} + \hat{C} = 180^o
  Ta có: 
  \hat{B} + \hat{C} = 180^o (cmt)
  \hat{B} – \hat{C} = 30^o (gt)
  => \hat{B} = (180^o + 30^o) : 2 = 105^o
  => \hat{B} = (180^o – 30^o) : 2 = 75^o
  Vậy \hat{B} = 105^o, \hat{C} = 75^o
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )